شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

در نشست هیأت رهبری اداره ملی امتحانات، روی پلان های آینده اداره بحث صورت گرفت

1402/02/30 1078

در نشست رهبری ادارۀ ملی امتحانات که تحت ریاست الحاج شیخ عبدالباقی حقانی رئیس این اداره برگزار شد، در رابطه به پلان های آینده ادارۀ ملی امتحانات و آمادگی های لازم برای امتحانات پیشرو بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
شیخ عبدالباقی حقانی رییس ادارۀ ملی امتحانات گفت: «هدف ادارۀ ملی امتحانات تنها اخذ امتحانات نیست؛ بلکه هدف ما این است که جهت سهولت سازی برای هموطنان، امکانات لازم را مهیا سازیم و پروسه های کانکور را ساده تر سازیم.» 
وی در رابطه به اصلاح شهرت کامیابان در امتحانات به کمیتۀ منتخب هدایت داد، تا با ادارات مربوطه هماهنگی نموده و برای حل مشکلات محصلان راه حل های ساده دریابند. 
شیخ عبدالباقی حقانی از مسوولین بخش تخینکی خواستار فعالیت های بیشتر در ایجاد سیستم های معیاری کانکور شده و گفت که برای سال 1402 شرایط را فراهم نمایند، که سبب اعتبار بیشتر مردم به این پروسه شوند. 
رییس ادارۀ ملی امتحانات هم چنین گفت: «مسوولیت های ادارۀ ملی امتحانات وسیع می باشد و ما باید در تقویت اعتبار اداره تلاش خستگی ناپذیر را انجام داده و خدمات قابل قبول را برای هموطنان در تمام بخش های دینی و عصری ارایه نماییم.» 
 وی با اشاره به اینکه سهولت های لازم برای داوطلبان ایجاد شود، گفت: «برای امتحان 1402 باید آمادگی های لازم گرفته شود و تلاش شود که با استفاده از امکانات موجود، امتحان امسال نسبت به  امتحانات گذشته در یک فضای مصون و به گونۀ کاملا منظم اخذ شود.» 
مسوولین مربوطه موضوعات مربوطه به امتحان گزارش های خویش را از جریان امتحان ماستری پوهنتون ننگرهار در این نشست ارایه نمودند و نظریات و پیشنهادات خود را با رهبری شریک ساختند.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©