د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af


شماره نتیجه
0 نتايج امتحان عمومی کانکور سال ۱۴۰۲، ۱۴ پاسان، علوم دینی و تثبیت سویه علمای کرام
1 د دیني جامعاتو او تخصصاتو د عالمیه دورې د تثبیت سویې ازموینې پایلې
2 د افغانستان طبي شورا اړوند د اګزیټ ازموینې (EXIT EXAM) پایلې
3 د عبدالله ابن مسعود جامعې د دیني تخصص لپاره د ازموینې پایلې
4 د هلمند ولایت د عالمیه دورې د سویې د تثبیت ازموینې پایلې
5 نتایج امتحان کانکور دور سیزدهم برنامه ستاژ حقوقی پوهنتون کابل
6 د کابل پوهنتون د ماسترۍ ازموینې پایلې
7 نتایج امتحان برنامه های ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه
8 نتایج امتحان برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل
9 د عامې روغتیا وزارت د طبی اکمال تخصص د ۱۴۰۱ کال د تشکیل لپاره د ۱۴۰۰ کال د ازموینې څخه د بریالي کاندیدانو پایلې
10 د لوړو زده کړو وزارت اړوند (کابل طبی او ننگرهار پوهنتون) د تدریسي روغتونونو د طبي اکمال تخصص د ازموینې پایلې
11 د دیني جامعاتو او تخصصاتو د دیني تخصص د سویې د تثبیت ازموینې پایلې
12 د نظامي روغتونونو د طبي اکمال تخصص د بستونو د ازموینې پایلې
13 نتایج امتحان کانکور اکاډمی نظامي وزارت دفاع ملی
14 د افغانستان د طبي شورا د ۱۴۰۲ کال د لومړي دورې EXIT امارتي ازموینې پایلې
15 د ۱۴۰۲ کال د دیني مدرسو او عمومي کانکور ازموینو د دوهم ظرفیت د نوم لیکنې پایلې
16 نتایج امتحان ماستری پوهنتون کابل، پوهنتون تعلیم و تربیه و پوهنتون علوم طبی ابو علی سینا
17 نتایج امتحان محتسبین ریاست شهری کابل مربوط وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر
18 نتایج امتحان کمیونتی کالج پوهنتون طبی کابل و انستیتوت های پوهاند غضنفر
19 د مرکزي پوهنتونونو د اختصاصي (۱۴پاس) کانکور ازموینې پایلې
20 د نفت او گاز دولتي شرکت د بستونو د ازموینې پایلې
21 د شپي پوهنځیو لپاره د محصلينو د جذب ازموينې د پايلو اعلان!
22 د سړو سیمو پوهنتونونو د دریم ظرفیت پایلې
23 نتایج ثبت نام داوطلبان واجد شرایط جذب در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای برنامه های شبانه پوهنتون های امارتی
24 د کندهار، هرات او بلخ پوهنتونو د ماسټری ازموینې پایلې
25 د کابل شاروالي د مسلکي بستونو د ازموینې پایلې
26 نتایج امتحان بست های مسلکی وزارت صحت عامه
27 نتایج امتحان ورودی بست های اکمال تخصص شفاخانه های وزارت صحت عامه و نظامی!
28 د طلباء کرامو د خامسې او مافوق الثانویې علمي درجو تثبيت سويې ازموينې پايلې!
29 د مالیې وزارت مسلکي بستونو او علمای کرامو تثبیت سویه ازموینو پایلې
30 د پولیسو اکاډمۍ د ورودي کانکور ازموینې پایلې
31 نتایج امتحان جواز کار شورای طبی افغانستان
32 نتایج امتحانات بستهای مسلکی خط اهن و بست تفتیش تخنیکی اداره ملی امتحانات
33 نتايج امتحان بست های مسلکی وزارت مالیه
34 د افغان نړیوال پوهنتون دوکتورا ازموینې پایله
35 نتايج امتحان برنامه ماستری پوهنتون بین المللی افغان
36 نتایج برنامه شبانه ستاژ حقوقی پوهتنون کابل
37 د ابو عبیده بن جراح (رض) ملي دفاع پوهنتون محصلانو جذب ازموینې پایلې
38 د بدخشان، خوست، پکتیا او کاپیسا ولایتونو د غضنفر انسټیټوټونو د ازموینو پایلې
39 نتايج امتحان کانکور پوهنتون هوایی و مدافعی هوایی
40 نتایج بستهای NTA وزارت مالیه
41 نتایج بستهای NTA وزارت مالیه
42 نتایج امتحان تحریری بستهای ترینری تخصص وزارت صحت عامه
ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©