شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان شبانه، اختصاصی، مدارس دینی و علمای کرام

1401/10/19 2349

علماى کرام که در امتحان تثبیت سویه علمی به درجه خامسه و عالیه کامیاب شده و برای امتحانات ذیل ثبت نام نموده اند، حق الشمول امتحان (۴۰۰) افغانی باید در وقت اخذ کارت شمول به مسؤلین ادارهٔ ملی امتحانات تسلیم نمایند.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©