شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه در رابطه به ثبت شکایت داوطلبان امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه

1402/11/03 8719

داوطلبان امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه و شفاخانه های نظامی که روز گذشته ( 2دلو) امتحان را سپری نموده اند و در رابطه به امتحان شکایت دارند، می توانند شکایت خویش را الی (5 دلو) در مدیریت ثبت شکایات ادارۀ ملی امتحانات ثبت نمایند.

بعد از تاریخ مذکور هیچ نوع شکایت ثبت نمی گردد!

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©