شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه بایومتریک شارت لست شده گان بست های ادارۀ ملی خط آهن

1403/01/02 316

به اطلاع تمام کاندیدان شارت لست شده بست های ادارۀ ملی خط آهن رسانیده می شود، جهت خانه پری فورم ثبت نام امتحان و ثبت معلومات بایومتریک، روز سه شنبه آینده(7 حمل) به ادارۀ ملی امتحانات مراجعه نمایند.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©