شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان اکادمی پولیس

1402/12/21 3219

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان اکادمی پولیس رسانیده می شود که امتحان شان طبق تقسیم اوقات اخذ می گردد

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©