شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اعلان کاریابی

1402/05/04 7034

ادارۀ ملی امتحانات در بخش ذیل به دو نفر کارمند ضرورت دارد!

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©