شماره تماس :421 408 0748 ایمیل آدرس : info@nexa.gov.af

اطلاعیه امتحان بست های مسلکی وزارت صحت عامه

1402/10/20 8071

به اطلاع کاندیدان امتحان بست های مسلکی وزارت صحت عامه رسانیده می شود که امتحان شان طبق تقسیم اوقات اخذ می گردد.

در رابطه به ادرس دقیق محلات و صنوف امتحان، بعدا از طریق همین صفحه معلومات با اشتراک کننده گان شریک می شود.

تمام حقوق محفوظ می‌باشد، اداره ملی امتحانات 2022 ©