د اړیکې شمېره :421 408 0748 برښنالیک : info@nexa.gov.af

د عامې روغتیا وزارت مسلکي بستونو ازموینې خبرتیا

1402/10/20 595

د عامې روغتیا وزارت مسلکي بستونو ازموینې نوماندانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه به یې له مهال وېس سره سمه د ازموینو ملي ادارې له لورې واخیستل شي.

د ازموینې د ټولګیو په اړه دقیق معلومات به وروسته د همدې پاڼې له لورې ګډونوالو سره شریک شي.

ټول حقوق یې خوندي دي، د ازموینو ملي اداره 2022 ©